SERVIS Servis 24/7
T: +420 725 852 035
E: cenok@cenokvytahy.cz

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.

Povinností každého provozovatele vyhrazeného technického zařízení (výtahu), je jeho udržování v podmínkách bezpečného provozu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím smluvního vztahu s odbornou firmou, která disponuje patřičným oprávněním a kvalifikací.

Přeneste tedy tuto povinnost na profesionály. Získáte tím nejen spolehlivý a bezpečný výtah, ale také klidné spaní, protože o Věc je dobře postaráno.

Naše výhody

CENOK - Výtahy: poruchová linka

  • Individuální přístup ke každému zákazníkovi
  • Výhodné ceny – největší rozsah prací v základní ceně
  • Univerzálnost – velké zkušenosti se všemi technologiemi montovanými na českém trhu
  • NONSTOP 24 hod. denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
  • Jedno telefonní číslo – 725 852 035
  • Záruční i pozáruční servis všech druhů výtahů
  • Vyproštění osob v rámci paušálu
  • Spotřební materiál, pracovní pomůcky, doprava v ceně
  • 21 let zkušeností

Legislativa

Seznam základních legislativních předpisů týkajících se provozu, provádění prohlídek a zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení ( výtahů ):


ČSN 274002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

Norma stanoví základní terminologii a požadavky pro provozování výtahů a provádění servisu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb.

Provozní prohlídka

Provozní prohlídka je dle ČSN 27 4002 prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem či provozovatelem výtahu (osoba starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilá) nebo na základě smlouvy pracovník servisní firmy.

Provozní prohlídky se provádí pouze u výtahů instalovaných před účinností Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. kterým se stanovují technické požadavky na výtahy t.j. před 1.5.2004. U výtahů instalovaných po tomto datu se lhůty provozních prohlídek nestanoví.

Druh výtahuLhůty (interval)
Výtahy určené k dopravě osob, nákladů nebo osob a nákladů2 týdny
Malé nákladní výtahy4 týdny

Odborná prohlídka

Odborná prohlídka je dle ČSN 27 4002 prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace. Odbornou prohlídku provádí odborný servisní pracovník servisní firmy, která smluvně zajišťuje servis výtahu.

Kategorie I. – Výtahy uvedené do provozu po 1.1.1993
Druh výtahuLhůty (interval)
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti3 měsíce
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti4 měsíce
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy6 měsíců
Kategorie II. – Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
Druh výtahuLhůty (interval)
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti2 měsíce
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti3 měsíce
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy6 měsíců

ČSN 274007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Tato norma stanoví základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách, na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky.

Odborná zkouška

Odborná zkouška je dle ČSN 27 4007 zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí či nebezpečných situací. Odbornou zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy.

Druh výtahuLhůty (interval)
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů3 roky
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy6 let

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data provedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007.

Inspekční prohlídka

Inspekční prohlídka je dle ČSN 27 4007 posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik podle ČSN EN 81-80 a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020, který má vymezený předmět akreditace na výtahy, není-li právními předpisy stanoveno jinak.

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladůLhůty (interval)
První inspekční prohlídka u výtahů uvedených do provozu9 let od data uvedení do provozu
Opakované inspekční prohlídky6 let

ČSN EN 81-80 a ČSN EN 115-2 – Odstraňování bezpečnostních rizik u výtahů a eskalátorů

Nejdůležitější částí normy je rozdělení rizik do příslušných kategorií s termíny odstranění.