SERVIS Servis 24/7
T: +420 725 852 035
E: cenok@cenokvytahy.cz

Poskytujeme odbornou podporu architektonickým a projekčním kancelářím – informace o požadavcích platných norem a předpisů na vertikální dopravu a konstrukci výtahových šachet s ohledem na typ budovy, přepravní kapacitu, bezbariérovost, požárně-bezpečnostní řešení či konstrukční řešení výtahových šachet. Dodáváme podklady ve formě výkresů a specifikací pro zahrnutí do celkového projektu budov.

Pro státní správu a organizace vyhotovíme projektovou dokumentaci pro vypsání výběrových řízení na dodavatele služeb.

Pro provozovatele a majitele budov (Bytová družstva, Společenství vlastníků, soukromé osoby či firmy) zhotovíme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Včetně statického posudku a požárně –bezpečnostního řešení. Stavební povolení je vyžadováno místně příslušnými stavebními úřady při instalací nových výtahů, rekonstrukcích nebo výměnách výtahů stávajících. Současně provádíme i inženýring projektů – zajištění vyjádření dotčených orgánů, vyřízení stavebního povolení a po realizaci díla i kolaudačního souhlasu.


Fotogalerie

Rádi Vás osobně navštívíme k nezávislé realizační konzultaci